بزرگترین مرکز جامع تخصصی تولید و پخش محصولات و فرآورده های گیاهان دارویی کشور