مطالب و محصولات مرتبط با بزرگترین تولید کننده ی گیاهان دارویی کشور، مرکز جامع تخصصی مجتمع کشت و صنعت تولید و فرآوری گیاهان دارویی شرکت سلامت محور پایتخت